ชื่อสินค้า : รูปต้นโพธิ์ทอง พื้นสีทอง

ขนาดสินค้า : กว้าง 80 ซม. ยาว 80 ซม.

ประเภทสินค้า : กรอบลอยพร้อมแขวน

จำนวน : 1 ชิ้น

วัสดุที่ใช้ :

    • กรอบลอยไม้สน
    • พื้นผ้าใบวาดรูป
    • สีอะครีลิคและสีบีบนูน
    • แผ่นทองคำเปลว
    • แผ่นเงิน

ความหมาย : ต้นโพธิ์ทองเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น อยู่แล้วมีความสุข สร้างความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากนำไปแขวนไว้ในองค์กรหรือธุรกิจของท่าน จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้ดึงแต่พลังงานดีๆ ให้เข้ามาในที่ทำงานและสร้างความร่มเย็นให้กับที่ทำงานทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และหากนำรูปต้นโพธิ์ทองมาแขวนตกแต่งไว้ที่บ้าน ก็จะทำให้บ้านมีความร่มเย็น ครอบครัว และคนในบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข