ชื่อสินค้า : รูปต้นโพธิ์ทอง กรอบลอยพร้อมแขวน

ขนาดสินค้า : กว้าง 80 ซม. ยาว 120 ซม.

จำนวน : 1 ชิ้น

วัสดุที่ใช้ :

    • กรอบลอยไม้สน
    • พื้นผ้าใบวาดรูป
    • สีอะครีลิค
    • ทองคำเปลว
    • แผ่นเงิน

ความหมาย : ต้นโพธิ์คือความร่มเย็นเป็นสุข รูปต้นโพธิ์ จึงเหมาะเพื่อเสริมฮวงพลังจุ้ยให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข และสำหรับกิจการเพื่อให้บรรยากาศการทำงานมีแต่ความปลองดอง ร่มเย็น